Publikacje

 

Robert Romanowski  

Publikacje w zeszytach naukowych
 • Zastosowanie marketingu partnerskiego w programie Leader+ / Romanowski Robert. // W : Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem. - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. S. 203-209 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1640-6818 (Ekonomiczne Problemy usług nr 5)
 • Infrastruktura gospodarcza jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw Wielkopolski / Gulczyński Waldemar, Romanowski Robert. - Innowacje w rozwoju regionu - Poznań : Wydaw. AE, 2005. s. 81-106 - Summ. - Bibliogr.
 • Możliwości rozwoju terytorialnych systemów produkcyjnych w Wielkopolsce / Romanowski Robert. - Innowacje w rozwoju regionu - Poznań : Wydaw. AE, 2005. s. 155-177 - Summ. - Bibliogr.
 • Przesłanki wykorzystania koncepcji marketingowej w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich / Romanowski Robert. // W : Obszary i możliwości wykorzystania marketingu - Poznań : Wydaw. AE, 2004. S. 183-200 - Bibliogr. ISBN 83-89224-61-5
 • Normatywne strategie rozwoju / Romanowski Robert. // W : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Lesznie 2001 nr 2 - S. 212-228 ISBN 83-88026-15-1
 • Innowacje jako determinanty działań strategicznych / Romanowski Robert. - Przesłanki i narzędzia podejmowania decyzji marketingowych - Poznań : Wydaw. AE, 2000. s. 51-67
 • Wizerunek marki jako determinanta zachowań konsumentów / Florek Magdalena, Żyminkowski Tomasz, Romanowski Robert, Walkowiak Katarzyna, Janiszewska Karolina. - Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra, 24-27 września 2000 r. T. 1-2. - Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2000. s. 362-372
Publikacje w materiałach konferencyjnych
 • Innowacyjność wielkopolskiej gospodarki – liczby i badania / Romanowski Robert. // W : Innowacje- szansą dla każdej firmy / red. Zenon Kiczka - Ostrów Wielkopolski : Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, 2007. s. 3-28
 • Rola uczelni ekonomicznej we wprowadzaniu innowacji / Romanowski Robert. // W : Rozwój Firmy poprzez Innowacje - Piła : Pilska Izba Gospodarcza, 2007. s. 50-60
 • The determinants of the multifunctional development of the rural areas / Romanowski Robert. // W : Research of Contemporary Economic : Issues by Young Economists. Lubniewice 2002. : Materiały konferencji z 2004 roku / red. Małgorzata Kokocińska - Poznań : Wydaw. AE, 2004. S. 69-74 - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-89224-68-2
 • Kształtowanie strategii marketingowej w jednostkach terytorialnych / Romanowski Robert. // W : Rozwój lokalny a strategie rozwoju regionu wielkopolskiego, 22 października 2001, Rokosowo : Materiały konferencji z 2001 roku / red. referat nie był publikowany - Brak danych, 2001.
 • Uwarunkowania rozwoju usług agroturystycznych na przykładzie Wielkopolski / Romanowski Robert. // W : Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską,
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 11-12 stycznia 2001 : Materiały konferencji z 2001 roku / red. K. Gutkowska, I. Ozimek - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, 2001. S. 366-374 ISBN 83-7244-175-8
Monografia naukowa
 • Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej / Szulce Halina, Walkowiak Katarzyna, Ciechomski Wiesław, Romanowski Robert. - Poznań : Wydaw. AE, 2001. - Bibliogr.
Rozdział w monografii naukowej
 • Znaczenie kapitału ludzkiego w marketingu terytorialnym / red. H. Szulce, M. Florek. [Aut.] Romanowski Robert. // W : Marketing terytorialny : możliwości aplikacji, kierunki rozwoju - Poznań : Wydaw. AE, 2005. S. 290-300 - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-7417-091-3
 • Finansowanie turystyki wiejskiej w polityce rolnej Unii Europejskiej / red. Urszula Pużanowska, Robert Romanowski. [Aut.] Podrez Zdzisław, Romanowski Robert. // W : Wielkopolska Gościnna. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce - Poznań : Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna", 2004. S. 93-104 - Summ. - Bibliogr.
 • Rola partnerów lokalnych w kształtowaniu preferencji turystów / red. Urszula Pużanowska, Robert Romanowski. [Aut.] Romanowski Robert. // W : Wielkopolska Gościnna. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce - Poznań : Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna", 2004. S. 29-43 - Summ. - Bibliogr.
 • Instrumenty marketingu terytorialnego w działalności gminy / red. L. Żabiński, K. Sliwińska. [Aut.] Ciechomski Wiesław, Romanowski Robert. // W : Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2002. S. 351-357 - Summ. ISBN 83-208-1419-7
Inne publikacje książkowe
 • Wybrane aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na wsi na przykładach bazy http://www.agrinpol.pl/ / Duczkowska-Małysz Katarzyna, Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Romanowski Robert, Tatomir Tomasz, Orzechowski Remigiusz, Panfil Marek, Murzyn Wojciech. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2006.  44 s.
Redakcja monografii naukowej
 • Wielkopolska Gościnna. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce / Pużanowska Urszula, Romanowski Robert. Wielkopolska Gościnna. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce / 2004
Przedmowy, wstępy, wprowadzenia, zakończenia, streszczenia
 • Innowacje w rozwoju regionu. / Romanowski Robert, Gaczek Wanda, Komorowski Józef. / red. Wanda M. Gaczek - Poznań : Wydaw. AE, 2005. s. 215-220 (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 57)
Materiały informacyjne
 • System innowacji w Wielkopolsce / Gaczek Wanda, Komorowski Józef, Romanowski Robert. / red. Wanda M. Gaczek, Tadeusz Stryjakiewicz - Poznań : Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, 2006. s. 19-38
Praca doktorska
 • Uwarunkowania wykorzystania instrumentów marketingowych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich.
 
© 2014 khim
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.